Εφαρμογές

Βαλβίδα κινητήρα για όλο το φάσμα παγκοσμίως.

ALFA

AMC

AUDI

BEDFORD

BLMC

BMW

ΑΓΟΡΑ

ΚΑΜΠΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

CHRYSLER

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νταϊάτσο

DAEWOO

DEUTZ

ΑΠΟΦΕΥΓΩ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΠΕΡΑΣΜΑ

GMC

HYUNDAI

ΧΙΛΜΑΝ

HONDA

ΧΙΝΟ

ΙΣΟΥΖΟΥ

ΤΖΙΠ

ΚΙΑ

ΚΟΥΜΑΤΣΟΥ

ΛΑΔΑ

ΛΑΝΚΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ

ΛΟΜΠΑΡΤΙΝΗ

ΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΣΣΥ

MAZDA

MERCEDES BENZ

ΜΙΣΤΟΥΜΠΙΣΗ

MWM

ΝΙΣΑΝ

ΝΙΣΑΝ

OPEL

ΠΡΟΣΩΠΑ

PEUGEOT

RENAULT

ΦΟΡΕΑΣ

SAAB

ΣΚΑΝΙΑ

ΕΔΡΑ

ΣΚΟΔΑ

STEYR

ΣΟΥΖΟΥΚΙ

SUBARU

TOYOTA

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

VOLKSWAGEN

ΒΟΛΒΟ

ZETO